Co warto wiedzieć o krowach rasy Hereford

Co warto wiedzieć o krowach rasy Hereford

Krowy rasy Hereford 🐂 wypasane są przez cały rok na pastwiskach w ramach projektu LIFE4DELTA. Taki sposób chowu przynosi wiele korzyści, zarówno dla dobrostanu zwierząt, jak i ochrony środowiska poprzez tworzenie miejsc gniazdowania ptaków związanych z podmokłymi siedliskami oraz ograniczanie sukcesji wtórnej na łąkach. Środowisko, w którym przebywają, jest różnorodne – składające się z łąk, zagajników, wiat i okresowo pojawiającego się zalewiska.
Krowy spożywają zróżnicowaną roślinność, co korzystnie wpływa na ich układ pokarmowy oraz rozwój psychofizyczny, zachęcając do aktywnego poszukiwania odpowiedniego pożywienia. Sama decydują, co i w jakich ilościach zjedzą. Dzięki temu naturalnie regulują pracę układu pokarmowego oraz ograniczają liczbę pasożytów wewnętrznych. Tarzanie się w błocie i ziołach oraz obecność ptaków przyczyniają się do naturalnego ograniczania liczby pasożytów zewnętrznych.
Zwierzęta mogą wykazywać zachowania stadne, nawiązywać trwałe przyjaźnie i ustalać hierarchię, w której dominuje doświadczona i mądra krowa. To ona kieruje stadkiem, dba o bezpieczeństwo i zachowanie porządku.
Większość czasu spędzają na wypasie i przeżuwaniu pokarmu. Ludzka ingerencja jest minimalna, zapewnia stały dostęp do czystej wody oraz dba o ich zdrowie i siłę. Dzięki temu można śmiało stwierdzić, że nasze krowy są szczęśliwe 😊


Skip to content