Spotkanie Komitetu Sterującego Life4Delta.

Spotkanie Komitetu Sterującego Life4Delta.

W piątek 16 grudnia na sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej odbyło się posiedzenie komitetu sterującego Life4delta oraz Rady Parków.
W swoim wystąpieniu Dyrektor ZŚiNPK Tomasz Hałatkiewicz podkreślił znaczenie projektu oraz to, jakie korzyści dla przyrody przyniesie jego realizacja.
Omówione zostały również szczegółowe działania w projekcie, zarówno te zrealizowane jak i te w trakcie realizacji, które w swoim wystąpieniu przedstawił Kierownik Piotr Wilk. Spotkanie zwieńczyło wspólne zwiedzanie Ośrodka🙂


Skip to content