Zespół projektu

Kierownik projektu:
Piotr Wilk

life@pk.kielce.pl
pwilk@pk.kielce.pl

41 3455880 wew. 24
532-859-164

Z-ca kierownika projektu:
Kamila Mazur

kmazur@pk.kielce.pl

41 3155880 wew. 31

605-614-102

Koordynator ds. finansowo – księgowych:
Barbara Grządziela

ksiegowosclife@pk.kielce.pl

41 3455880 wew. 31
888-770-338

Specjalista ds. księgowych:
Agnieszka Pietras

apietras@pk.kielce.pl

41 3155880 wew. 31
605-186-101

Specjalista ds. zamówień publicznych:
Agnieszka Kędzior

akedzior@pk.kielce.pl

41 3455880 wew.27

573 794 580

Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej: Jarosław Powałka

ponidzie@pk.kielce.pl

41 3571711
698-322-137

Specjalista ds. ostoi siedliskowej:
Kalina Adamczyk

 kadamczyk@pk.kielce.pl

41 3455880 wew. 31
605-745-103

Specjalista ds. ostoi ptasiej:
Marcin Słoma

 msloma@pk.kielce.pl

41 3571711
532-859-166

Specjalista ds. ochrony przyrody:
Wojciech Sołtysiak

wsoltysiak@pk.kielce.pl

41 3571711
532-859-162

Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych:
Dariusz Wiech

41 3571711
698-916-410

Specjalista ds. edukacji:
Beata Angielska

bbetkowska@pk.kielce.pl

41 3455880 wew. 31

519-485-558

Specjalista ds. ochrony wód:
Andrzej Łukasik

alukasik@pk.kielce.pl

605-735-104

Specjalista ds. monitorowania:

Katarzyna Bień

kbien@pk.kielce.pl

607-315-105

Specjalista ds. promocji:
Robert Pisarczyk

rpisarczyk@pk.kielce.pl

41 3571711
607-317-106

Skip to content