Koszenie łąk na terenie delty.

Koszenie łąk na terenie delty.

Jednym z zadań realizowanych w projekcie jest jedno krotne koszenie łąk na terenie delty. Ma to na celu zapobieganie sukcesji gatunków drzew i krzewów oraz nadmiernemu rozrostowi roślinności zielnej.
Wykaszanie jest prowadzone przed wprowadzeniem wypasu krów rasy Hereford, dzięki czemu nowa odrastająca roślinność zielna będzie stanowić dobrą paszę na powstałym w ten sposób pastwisku.
Tekst i zdjęcia: Zespół projektu Life4delta


Skip to content