Chcą przywrócić dawną przyrodę w delcie Nidy

Chcą przywrócić dawną przyrodę w delcie Nidy

Wypas krów jak i szereg prac melioracyjnych ma przywrócić dawny stan śródlądowej delty rzeki Nidy. To główne cele nowego projektu, który realizuje na Ponidziu Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – o naszym projekcie informuje Radio Kielce.

Instytucja otrzymała kilkumilionowe dofinansowanie w ramach którego na powierzchni około 400 hektarów zostaną utworzone gospodarstwa, które będą się zajmować wypasem krów.

Projekt obejmuje przede wszystkim olbrzymi obszar łąk w okolicy Umianowic w gminie Kije. Celem projektu jest przywrócenie unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy, a także ochrona 100 hektarów lasów łęgowych oraz ptaków w Młodzawach Dużych w gminie Pińczów. Sporo prac będzie polegało na odbudowie starorzeczy, naturalnych zbiorników wodnych, a także przywróceniu warunków siedliskowych dla zagrożonych wyginięciem ptaków i innych gatunków objętych ścisłą ochroną.

Tomasz Hałatkiewicz dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych podkreśla, że niezwykle ważne jest przywrócenie pierwotnego kształtu rzeki Nidy, która została naruszona w wyniku błędnie przeprowadzonych prac melioracyjnych w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku.

– Jak będzie woda, wrócą gady, ptaki, płazy i wiele innych różnych ważnych i cennych gatunków roślin i zwierząt. To m. in. ślimaki, płazy, kumaki, traszki, żółwie błotne, orzeł bielik, błotniaki stawowe, kaczki – wymienia Tomasz Hałatkiewicz.

Link do całego materiału.Skip to content