Dwie pary bielików na obszarze realizacji Projektu

Dwie pary bielików na obszarze realizacji Projektu

Na obszarze realizacji naszego Projektu istnieją dwa dogodne obszary gniazdowania bielików, w tym jeden zajęty od 2016 r. W bieżącym roku na poprzednio zajętym obszarze nie stwierdzono aktywności lęgowej dorosłej pary bielików, ale w drugim rewirze potwierdzono obecność lęgowej pary. Od polowy marca dorosły ptak siedzi na gnieździe.

Podejrzewamy, że para gniazdująca od 2016 r. przeniosła się na drugie stanowisko, a jednocześnie zwolniony rewir został zajęty przez młodą parę około 4-letnich ptaków. Często u ptaków szponiastych zdarza się, że mają kilka gniazd w rewirze i mogą co roku zajmować inne.

Dlatego ważna jest pomoc poprzez budowanie sztucznych platform gniazdowych i ewentualne wzmacnianie obecnych gniazd, aby nie uległy zniszczeniu.Skip to content