Dzień Bociana Białego

Dzień Bociana Białego

31 maja przypada Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura i ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat ich życia, roli jaką odgrywają w polskiej kulturze oraz krajobrazie, a przede wszystkim zwrócenia uwagi na potrzebę ochrony tego gatunku. W Polsce bocian biały (Ciconia ciconia) podlega ochronie ścisłej.
Bocian biały w przeszłości gniazdował na otwartych obszarach delty śródlądowej Nidy. W Umianowicach w latach 90-tych XX wieku corocznie zasiedlanych było kilka gniazd. Jednym z działań realizowanych w ramach Life jest ochrona czynna bociana białego, które ma na celu odbudowę siedlisk łąkowych oraz wzmocnienie populacji tych ptaków.


Skip to content