Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Od kilku lat Dzień Ziemi stał się jednym z ważniejszych świąt znanych szczególnie przez młodsze pokolenia uczestniczące w różnorodnych akcjach takich, jak np. sprzątanie, podczas których organizatorzy chcą uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.

Dziś świętowaliśmy poprzez prace przy ukorzenieniu blisko 6 tys. drzew i krzewów rodzimych gatunków takich, jak: topola czarna, topola biała, kalina koralowa, trzmielina pospolita, czeremcha zwyczajna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona i bez czarny. Uzyskany poprzednią jesienią materiał posłuży do odtwarzania fragmentu łęgu na obszarze realizacji naszego projektu.

Lasy łęgowe są nazywane najbogatszym ekosystemem lądowym, przyrodnicy określają je także mianem rodzimych lasów deszczowych. Zwiększenie ich areału wpisuje się doskonale w akcję ochrony naszej planety. Lasy łęgowe pobierają związki takie jak: azot fosfor, pozostałości pestycydów z produkcji rolniczej oraz dwutlenek węgla przyczyniając się tym samym do procesu oczyszczania. Duża ilość biomasy przyczynia się do zwiększenia ilości tlenu w atmosferze.

O wartości przyrodniczej lasów łęgowych świadczy także fakt, iż jest to siedlisko zamieszkiwane przez ponad 40% ptaków występujących w naszym kraju. Występuje tu wiele innych przedstawicieli rodzimej fauny i flory.

 Skip to content