Kolejny patrol na terenie projektu Life4delta.

Kolejny patrol na terenie projektu Life4delta.

23 sierpnia miał miejsce kolejny patrol przyrodniczy po obszarze realizacji projektu Life4Delta. Wzięli w nim udział pracownicy projektu oraz zaproszeni goście: Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego „Małża” i Prezes Koła Łowieckiego im. Św. Huberta.
W ramach współpracy z kołem łowieckim nr 2 Św. Huberta ustalono lokalizację lizawek oraz paśników w pobliżu zaprojektowanych przez ZŚiNPK ścieżek edukacyjnych przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Dzięki paśnikom dzieci biorące udział w warsztatach edukacyjnych będą mogły obserwować występujących na terenie delty przedstawicieli dzikiej fauny np. sarny, jelenie, bażanty, kuropatwy, a może nawet łosia.
Prezes koła łowieckiego zgodził się także na udział w prelekcjach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.
Łącznie patrol przeszedł przez następujące punkty :
1. miejsce montowania tratwy na Smudze Umianowickiej
2. przepust obok pastwiska dla koników polskich
3. stawiki dla kumaków
4. stawik dla ślimaków
Podczas obchodu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i kolejna tego typu akcja będzie miała miejsce za miesiąc🙂👍


Skip to content