Konferencja podsumowująca projekt Life Drawa PL.

Konferencja podsumowująca projekt Life Drawa PL.

W dniach 7-8 kwietnia 2022 odbyła się konferencja podsumowująca projekt Life Drawa PL (LIFE13 NAT/PL/000009) „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” realizowany przez RDOŚ Szczecin. Konferencja składała się z części teoretycznej, oraz terenowej. Wykłady obejmowały tematy związane z realizacją projektu takie jak: czynna ochrona włosieniczników, budowa i charakterystyka zlewni rzeki Drawy oraz ochrona siedlisk chronionych gatunków ryb takich jak: łosoś, głowacz białopłetwy, koza czy minóg rzeczny.
Podczas części terenowej zostały zaprezentowane działania prowadzone w sąsiedztwie oraz na cieku Sucha, gdzie wykonano tzw. zaporę przeciwerozyjną dla ochrony włosieniczników, rampę denną w korycie rzeki Sucha oraz wprowadzono pryzmy żwirowe tworzące układ bystrze – ploso w korycie rzeki Drawy.
W okolicy miejscowości Gusko w placówce dydaktycznej „Wodny Świat” można było zobaczyć gatunki ryb chronionych charakterystyczne dla regionu rzeki Drawy.
Kolejnym miejscem na trasie wizji terenowej była przepławka przy Elektrowni Wodnej Kamienna, gdzie uczestnicy konferencji zostali przywitani przez przedstawicieli właściciela Elektrowni – ENEA Nowa Energia Sp. Z o.o. W ramach krótkiego wstępu, przedstawiciele Zespołu LIFEDrawaPL oraz Enea Nowa Energia Sp. Z o.o. podkreślili znaczenie i konieczność współpracy podmiotów, w realizacji zadań dot. udrożnień obiektów hydrotechnicznych w związku nowymi z obowiązkami nakładanymi na Elektrownie Wodne, wynikającymi z nowego Prawa wodnego.
Podczas wizyty na obiekcie EW Kamienna na rzece Drawie, obok największej, wybudowanej w ramach projektu LIFEDrawaPL przepławki dla ryb uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z szeregiem ciekawych rozwiązań technologicznych zaimplementowanym w ramach projektu LIFEDrawaPL, w tym m.in. z tzw. barierą naprowadzająca dla ryb, której celem jest nakierowywanie na przepławkę ryb spływających, a tym samym ich zabiedzenie przed przedostawaniem się na turbiny elektrowni.
Ostatnim punktem wizji terenowej była dolina Korytnicy, okolice osady Bogdanka, gdzie można było zobaczyć bystrza rzeczne. Następnie przejechali w okolice osad Sówka i Jaźwiny gdzie zaprezentowano przepławkę szczelinową połączoną z sekwencją sztucznych tarlisk dla ryb litofilnych.
Konferencję podsumowano wspólnym obiadem na którym uczestnicy mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami.
Tekst: Paweł Szczurkowski
Zdjęcia: Zespól projektu LIFE4Delta


Skip to content