Międzynarodowe warsztaty przyrodnicze

Międzynarodowe warsztaty przyrodnicze

W dniach 16 i 17 sierpnia 2021 roku w siedzibie w Krzyżanowicach Średnich odbyły się międzynarodowe warsztaty przyrodnicze. Gościliśmy u siebie grupę zagranicznych wolontariuszy z ramienia Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera. Przyjechali oni do Polski na 6 tygodni w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Reprezentowali takie kraje jak: Kolumbia, Wietnam, Francja, Włochy, Austria czy Hiszpania a tematem przewodnim ich pobytu była ochrona środowiska i promowanie ekologii.

W pierwszym dniu warsztatów w części teoretyczno-informacyjnej aby wprowadzić młodzież w tematykę projektu LIFE4DELTA odbyła się projekcja filmu pt. „W Delcie Nidy”. Następnie w trakcie  prezentacji multimedialnej omówiono najważniejsze cele i założenia projektu a także zapoznano ich z historią obszaru i wskazano na słuszność prowadzonych działań. Na część praktyczną grupa wolontariuszy została zabrana do Szkółki Leśnej w Michałowie, gdzie przystąpili do prac pielęgnacyjnych na założonych kwaterach. W trakcie wspólnego usuwania chwastów zostało im przybliżone znaczenie i celowość hodowli sadzonek gatunków łęgowych.

Drugiego dnia dla części nowo przybyłych osób zaproponowano projekcję drugiego filmu promującego projekt „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” pt. „Przygoda w delcie Nidy”. Film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i żywym zainteresowaniem, pojawiło się dużo pytań i tematów do dyskusji. Dla chętnych ogromną atrakcją była obserwacja i karmienie żółwia błotnego. W tym dniu wolontariusze pomagali na plantacji nasiennej istniejącej przy siedzibie w Krzyżanowicach Średnich. Po wyjaśnieniu w jaki sposób prawidłowo wykonywać zabiegi agrotechniczne przy pomocy określonych narzędzi przystąpili do pracy i usuwania niepożądanych roślin. Wspólny wysiłek dał efekt w postaci właściwie utrzymanej plantacji gatunków kserotermicznych. Wolontariusze byli zaciekawieni sposobem zbierania i przechowywania nasion oraz znaczenia plantacji w zachowaniu rzadkich i chronionych gatunków flory Ponidzia.

Fot. Fiałkowski.Skip to content