Nowy nabór 2020 do Programu LIFE. ZŚiNPK uczestniczy w szkoleniu

Nowy nabór 2020 do Programu LIFE. ZŚiNPK uczestniczy w szkoleniu

W czwartek, 6 lutego 2020 r. odbyło się szkolenie z pisania wniosków do Programu LIFE w naborze 2020, zorganizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, we współpracy z naszą jednostką.

Podczas pierwszej części szkolenia przybliżono ogólne zasady Programu LIFE, sposoby przygotowania fiszki projektowej (ang. Concept Note) oraz zaprezentowano przykładowe projekty LIFE realizowane w Polsce. Wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęcaliśmy potencjalnych, nowych wnioskodawców do składania wniosków w nadchodzących naborach 2020. Wyjaśnialiśmy wszelkie trudności związane z pisaniem wniosku i omówiliśmy korzyści płynące z realizacji LIFE.

W drugiej części Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz przedstawił prezentację dotyczącą doświadczeń z wdrażania projektu LIFE: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” oraz realizowanego obecnie projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, którzy omówili prezentację dotyczącą „Ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” oraz „Ochrony cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji projektów LIFE są niezwykle cenne i obejmują nie tylko zagadnienia ochrony przyrody, ale także ochrony krajobrazu, jak i wartości kulturowe regionu.

 Skip to content