Patrol prewencyjny na terenie projektu.

Patrol prewencyjny na terenie projektu.

W dniu 18 maja 2022 roku miał miejsce patrol prewencyjny na terenie projektu. Podczas wizji terenowej patrolu skontrolowano teren Smugi Umianowickiej na odcinku od siedziby ZŚiNPK do drugiego przepustu oraz miejsce wypasu koni. W trakcie patroli omówiono problematykę związaną z kłusownictwem wodnym i zaśmiecaniem środowiska.
Ze względu na dużą liczbę podpaleń wiosną tego roku wspólnie z przedstawicielami OSP Umianowice oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie poruszono temat nielegalnego wypalania łąk, które stwarza realne zagrożenie nie tylko dla siedlisk przyrodniczych, ale także dla ludzi.
Planowane otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz rozpoczęcie wypasu zwierząt jest atrakcją dla okolicznych mieszkańców i powoduje zwiększony ruch turystyczny na terenie delty. Zwiększona liczba osób odwiedzających region powoduje większą liczbę śmieci oraz presję na środowisko. Ważnym punktem spotkania było ustalenie ilości oraz rozmieszczenia foto pułapek. Ich montaż ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu turystów na ten obszar. Podczas wizji terenowej wspólnie z sołtysem wsi Umianowice podjęto decyzję o zamontowaniu tabliczek informujących o zakazie wyrzucania śmieci.
Tekst: Kamila Mazur
Zdjęcia: Robert Pisarczyk


Skip to content