Prelekcja dotycząca kłusownictwa w ramach projektu Life4Delta.

Prelekcja dotycząca kłusownictwa w ramach projektu Life4Delta.

W dniu 16 listopada b.r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kijach. W ramach realizacji projektu LIFE4DELTA zorganizowana została prelekcja dotycząca kłusownictwa. Bezprawne działania człowieka wpływające negatywnie na środowisko przyrodnicze są karalne, im bardziej społeczeństwo będzie świadome zniszczeń jakie powoduje kłusownictwo tym mniej takich zdarzeń będzie w przyszłości.
Poruszony został również temat wypalania traw, nielegalnej wycinki drzew oraz jazdy pojazdami motorowymi na siedliskach cennych przyrodniczo. Gościem naszego spotkania był Pan Marek Ciszowski z Koła Łowieckiego nr. 2 Św. Huberta w Pińczowie, który przybliżył uczestnikom spotkania kim jest myśliwy, czym jest prawo łowieckie oraz jaka zwierzyna łowna znajduje się na terenie śródlądowej delty.


Skip to content