Projekt Life na konferencji „Woda w krajobrazie”

Projekt Life na konferencji „Woda w krajobrazie”

W dniu 29 października 2019 r. w Warszawie odbyła się VIII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej pn. „Woda w krajobrazie”, a przewodnim tematem były nasilające się zmiany klimatu.

W wydarzeniu organizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, instytucji naukowych oraz badawczych, a także przedstawiciele Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Piątkową konferencję zainaugurował wykład „Zróżnicowanie regionalne krajobrazów w zależności od zasobów wodnych”. O „Renaturyzacji śródlądowej delty rzeki Nidy” mówił Wojciech Sołtysiak, Kierownik Projektu LIFE17 NAT/PL/000018.

Uczestnicy wydarzenia, w tym przedstawiciele ZŚiNPK mieli okazję zapoznać się z najnowszymi doniesieniami naukowymi na temat znaczenia i wagi naturalnej retencji. Warto podkreślić, iż jest to istotna kwestia związana z realizacją działań hydrologicznych w naszym projekcie. Planowane działania w zakresie poprawy warunków hydrologicznych delty rzeki Nidy, ukierunkowane są na przywrócenie do stanu naturalnego morfologii starorzeczy i zbiorników eutroficznych. Planowanym efektem przeprowadzonych działań projektu będzie naturalna retencja wody na nadnidziańskich łąkach.

Zdobyta wiedza oraz możliwość zapoznania się z efektami projektów LIFE realizowanych na terenie Polski, umożliwi bardziej efektywne przeprowadzenie działań naszego projektu.

 

 

 

 

 

 

 Skip to content