Przywracamy wypas owiec na Antoniowie

Przywracamy wypas owiec na Antoniowie

Wypas owiec w czynnej ochronie przyrody ma na zadanie ograniczyć sukcesję wtórną, czyli innymi słowy zapobiegać zarastaniu cennej murawy kserotermicznej przez samosiejki drzew i krzewów. W ramach projektu Life4delta przywróciliśmy wypas owiec rodzimych ras takich jak m.in. wrzosówka i świniarka. Wypas ma miejsce w tuż przy brzegach rzeki Nidy.
swietokrzyskie.pro


Skip to content