Introdukcja gatunków kserotermicznych

Introdukcja gatunków kserotermicznych

Pod koniec października, na siedlisku murawy kserotermicznej, w ramach działań czynnych realizowanych w ramach projektu, introdukowano gatunki roślin objętych ochroną ścisłą – szyplin jedwabisty Dorycnium germanicum, sierpik różnolistny Serratula lycopifolia oraz len złocisty Linum flavum. Materiał nasienny zebrano z istniejącej plantacji nasiennej zlokalizowanej w pobliżu Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (szyplin jedwalisty i sierpik różnolistny) oraz pobrano z lokalnej, licznej populacji źródłowej z terenu Ponidzia (len złocisty).
Nasiona lnu złocistego i sierpika różnolistnego zostały wysiane bezpośrednio do gruntu, natomiast w przypadku szyplinu wczesną wiosną wysiano je do kuwet, które następnie umieszczono w nieogrzewanej szklarni, gdzie przez cały sezon wegetacyjny regularnie podlewano. Z uzyskanych blisko 40 sadzonek tego gatunku zasadzono 35 sztuk.
Liczymy, że na wiosnę przyszłego roku z nasion wykiełkują nowe osobniki, a nasadzenia dobrze się ukorzenią i rozrosną.


Skip to content