Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

O naszym projekcie na antenie Radia Kraków mówił prof. Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Zapraszamy do odsłuchania audycji pod adresem: https://www.radiokrakow.pl/audycje/ekospotkania/renaturyzacja-srodladowej-delty-rzeki-nidy.

Ochrona starorzeczy, lasów łęgowych i wielu gatunków zwierząt, a także przywrócenia pierwotnych, unikalnych walorów przyrodniczych śródlądowej delty rzeki Nidy – zakłada projekt przygotowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Kilkudziesięciu krakowskich naukowców pracuje nad przywróceniem m.in. łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych, odtworzeniem optymalnych warunków siedliskowych dla ptaków (m.in. bąka, derkacza, kropiatki, bociana białego) i restytucją gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową jak. m.in. : skójki gruboskorupowej czy żółwia błotnego.

Wartość projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” to ponad pięć milionów euro.  Komisja Europejska dofinansowuje 60% , a resztę – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Projekt będzie realizowany na obszarze o powierzchni ok. 400 ha przez okres 6 lat  –  do końca 2024 r. Z prof. Tadeuszem Zającem z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurłat z Radia Kraków.

 Skip to content