Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu

W ramach czynnej ochrony łęgów pracownicy zebrali jesienią 2020r. materiał szkółkarski z następujących gatunków drzew i krzewów:

• trzmielina pospolita,
• kalina koralowa,
• porzeczka czarna,
• porzeczka czerwona,
• topola biała,
• czeremcha zwyczajna,
• bez czarny.

W minionym tygodniu część roślin została posadzona w specjalnych kasetonach przy siedzibie ZŚiNPK. Rozmnożenie roślin z obszaru realizacji projektu pozwoli na zachowanie określonej puli genowej. Ukorzenione sadzonki zostaną wysadzone na obszarze łęgu delty rzeki Nidy.Skip to content