Rozpoczynamy kolejny etap projektu LIFE

Rozpoczynamy kolejny etap projektu LIFE

Już niebawem nastąpi przełom w realizacji projektu Life4Delta. Opracowana koncepcja poparta obserwacjami warunków wilgotnosciowych w terenie na obszarze delty Umianowickiej zostanie wdrożona w działanie czynne.

W pierwszym etapie złożonego procesu poprawy stosunków wodnych przeprowadzona zostanie konserwacja Smugi Umianowickiej oraz poprawione zostaną warunki przepływu. Skomunikowany zostanie dla ryb cały odcinek cieku aby już wiosną mogły wejść na tarło. Wyremontowana zostanie infrastruktura wodna: brody oraz przepusty. Poprawie retencji przysłuży się konserwacja zastawek.

Poprawa siedliska to złożony temat zwłaszcza w przypadku tak cennego przyrodniczo obszaru. Mamy jednak nadzieję, że zamierzone przez nas prace będą sukcesem z punktu widzenia przyrodniczego.Skip to content