Ruszył projekt przywrócenia unikalnych walorów delty Nidy

Ruszył projekt przywrócenia unikalnych walorów delty Nidy

Przywrócenie unikalnych walorów przyrodniczych delty rzeki Nidy, ochrona ginących gatunków zwierząt, ptaków i roślin – to cel projektu, który przez najbliższych sześć lat będzie realizowany przy pomocy środków z UE. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 23 mln zł – o rozpoczęciu naszego projektu piszą na stronie naukawpolsce.pap.pl.

Projekt „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” jest jednym z trzech z Polski, które otrzymały dofinansowanie z Programu LIFE Komisji Europejskiej, działającego na rzecz ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.

Podczas środowej konferencji prasowej Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, głównego beneficjenta programu, powiedział, że głównym celem projektu jest przywrócenie walorów przyrodniczych delty Nidy. Zaznaczył, że śródlądowa delta tej rzeki w okolicy wsi Umianowice w gminie Kije to unikat w skali europejskiej. Podobnych delt rzecznych na Starym Kontynencie jest zaledwie kilka.

„Liczymy na przywrócenie bioróżnorodności, która na tych terenach była wspaniała jeszcze w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Chcemy przywrócić właściwe stosunki wodne i wiele cennych siedlisk, gatunków ptaków, zwierząt – wszystko to, co świadczyło o wielkim bogactwie śródlądowej delty Nidy” – podkreślił Hałatkiewicz. Dodał, że pierwszym etapem projektu będą prace wodne związane z rewitalizacją starorzeczy, zbiorników eutroficznych i przebudową urządzeń hydrotechnicznych.

„Następnie będziemy przywracać te siedliska, które zostały zdegradowane albo są bardzo zagrożone. Chodzi m.in o wypas krów na łąkach, bo to idealna symbioza między ochroną przyrody a rolnictwem, reintrodukcję żółwia błotnego, kumaka, traszek, skójek – czyli małż, które czyściły wodę, różnych mięczaków, jak również ptaków – bielika, bociana, derkacza, bąka, które dzisiaj coraz rzadziej występują, a świadczyły o pięknie tej doliny” – opisywał Hałatkiewicz.

Link do całego materiałuSkip to content