Ścieki z gospodarstw domowych w Smudze Umianowickiej !!!

Ścieki z gospodarstw domowych w Smudze Umianowickiej !!!

W zeszłym tygodniu dokonaliśmy oczyszczenia odnowionych piętrzących budowli wodnych na Smudze Umianowickiej. Prace polegały na usunięciu nagromadzonej przy zastawkach roślinności brzegowej oraz pochodzących z bytowania bobrów patyków i gałęzi. Zabiegi miały na celu zabezpieczenie budowli przed możliwością wystąpienia wywołanych zapowiadanymi nawałnicami nagłych wezbrań.
Ku naszemu zdziwieniu na miejscu okazało się, że na roślinności zgromadzonej na jednej z zastawek, poniżej wsi Umianowice wytworzył się kożuch ścieków. Cofka cuchnących fekaliów tworzących kożuch grubości do 10 cm sięgała powyżej 15 m od budowli. Konsystencja i zapach w ocenie organoleptycznej wskazywał, że z dużym prawdopodobieństwem są to ścieki podchodzące z gospodarstw domowych. To dramat dla środowiska przyrodniczego delty. Prócz skażenia wody w cieku i na rozlewiskach zrzuty ścieków do wód powierzchniowych powodują eutrofizację i przyczyniają się do zarastania koryta oraz tworzenia warunków beztlenowych w wodzie. W zależności od intensyfikacji tego procederu może to doprowadzić do tworzenia się pustyń ekologicznych.
Tekst: Andrzej Łukasik
Zdjęcia: Zespół projektu Life4Delta.


Skip to content