Spotkanie w sprawie patroli interwencyjnych na obszarze projektu LIFE4DELTA.

Spotkanie w sprawie patroli interwencyjnych na obszarze projektu LIFE4DELTA.

22.października na terenie delty Nidy w Umianowicach odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli pracownicy ZŚiNPK oraz przedstawiciele: Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie, OSP w Umianowicach, Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, Koła Łowieckiego Św. Huberta i PZW Małża.
Celem było przeciwdziałanie i zapobieganie praktykom, które mają negatywny wpływ na środowisko delty. Wśród poruszanych tematów były m.in. :
– rajdy na quadach mające niszczący wpływ środowisko, a w szczególności na siedliska ptaków,
– wypalanie łąk i pastwisk ( informowanie o zakazach wypalania na terenie obszarów Natura 2000),
– kłusownictwo wodne i lądowe,
– kradzież drewna,
– tematyka śmieci ( foto pułapki, patrole prewencyjne, sprzątanie, spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami Umianowic),
– ogólne zasady ochrony gatunków zagrożonych flory i fauny.

O kolejnych działaniach w tym temacie będziemy informować na bieżąco.Skip to content