Światowy Dzień Ptaków

Światowy Dzień Ptaków

Teren Ponidzia został zaliczony do obszarów ważnych dla ochrony ptaków w skali międzynarodowej (IBA).
Jest ostoją o randze międzynarodowej w systemie Natura 2000. Delta rzeki Nidy w Umianowicach może się „pochwalić” występowaniem 110 gatunków ptaków, z których 88 należy do fauny lęgowej lub prawdopodobnie lęgowej, a 13 spośród stwierdzonych gatunków zostało wymienionych w zał. I Dyrektywy Ptasiej UE. Siedem gatunków lęgowych jest wpisanych do Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, są to: bąk, bielik, derkacz, kulik wielki, przepiórka, dudek i turkawka. Dwa gatunki – rycyk i kulik wielki są umieszczone na globalnej liście IUCN jako bliskie zagrożenia i gwałtownie zmniejszające liczebność.
Dlatego jako zespół Life4delta dokładamy wszelkich starań by poprawić warunki siedliskowe na Delcie i ocalić ten cenny obszar by w przyszłości to i jemu podobne święta nie były tylko rzewnym wspomnieniem minionych czasów. Proszę więc się odpowiednio ubrać, wyposażyć na wycieczkę w teren, a my chętnie się podzielimy naszą wiedzą.
Tekst: Marcin Słoma.


Skip to content