Warsztaty edukacyjne w ramach projektu LIFE13 /NAT/PL/000009 w Siemczynie.

Warsztaty edukacyjne w ramach projektu LIFE13 /NAT/PL/000009 w Siemczynie.

W dniach 25- 26 listopada 2021r. w miejscowości Siemczyno mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie koryta ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.
Projekt realizowany jest od 2014 r. na obszarze następujących ostoi siedliskowych Natura 2000: PLH 320039 Jeziora Czaplineckie, PLH 320003 Dolina Grabowej, PLH 320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy, PLH 320046 Uroczysta Puszczy Drawskiej oraz PLH 320022 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli. Głównym celem w/w projektu jest ochrona siedliska nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) oraz chronionych gatunków ryb: łososia (Salmo salar), głowacza białopłetwego (Cottus gobio), kozy (Cobitis taenia) oraz minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis).
W pierwszym dniu mieliśmy okazję zobaczyć efekty działań prowadzonych na rzece Drawie polegających na udrożnieniu rzek dla migracji ryb poprzez budowę naturopodobnego kanału obiegowego w Głęboczku, rampy dennej w Złocieńcu oraz przepławki przy MEW w Drawsku. W części popołudniowej wysłuchaliśmy prezentacji dotyczących dobrych praktyk w prowadzeniu prac utrzymaniowych rzek, efektów realizacji poszczególnych działań w projekcie oraz wyników ich monitoringu.
Drugiego dnia warsztatów wzięliśmy udział sesji terenowej podczas której organizatorzy zaprezentowali rezultaty działań czynnych polegających na udrożnieniu rzek oraz urządzeniu żwirodennych partii dna, jako tarlisk gatunków reolitofilnych na rzece Korytnicy, Drawie i Sówce. W trakcie warsztatów terenowych mogliśmy zaobserwować zrenaturyzowane odcinki rzeki z występującymi w nich włosiennicznikami (Batrachium fluitans) oraz rdestniczką gęstą (Groenlandia densa).
Udział w warsztatach pozwolił nam na wymianę doświadczeń oraz pozyskanie odpowiedzi i rozwiązań na pewne problematyczne kwestie związane z renaturyzacją rzek. Umożliwił również nawiązanie nowych kontaktów i relacji z osobami zajmującymi się podobną tematyką🙂👍
Poniżej fotorelacja z warsztatów.
Zdjęcia: RDOŚ Szczecin, Piotr Wilk i Dariusz Wiech.


Skip to content