Warsztaty na Ponidziu

Warsztaty na Ponidziu

W ramach projektu „Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy” rozpoczęliśmy cykl warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział dzieci i młodzież z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brześciu, Świetlicy Środowiskowej Caritas „Pod Aniołem” w Kielcach oraz harcerze z zastępu rajdowego 28 BDW „Żywioły” przy Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Pierwsza część zajęć przeprowadzona została na terenie realizacji projektu, we wsi Umianowice. Uczniowie prowadzili terenowe obserwacje ornitologiczne, gdzie mieli okazję zobaczyć m.in. bociana czarnego, parę błotniaków stawowych. W tym samym czasie, druga grupa uczestników warsztatów zapoznawała się z fauną i florą rzeki Nidy oraz gatunkami im zagrażającymi.

Zajęcia uatrakcyjnili przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 2 „Św. Huberta” z Pińczowa, którzy z pomocą dzieci do lokalnego środowiska wypuścili gatunek ptaka łownego, jakim jest bażant.

Drugą część warsztatów przeprowadzono na terenie siedziby ZŚiNPK w miejscowości Krzyżanowice Średnie, gdzie młodsi uczestnicy przygotowywali opaski z wizerunkiem ptaka objętego ochroną czynną w ramach projektu – bociana białego, zaś starsi wzięli udział w grze terenowej – queście, którego zadaniem było przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że w ciekawy sposób udało nam się przedstawić założenia projektu oraz zagadnienia związane z ochroną przyrody i krajobrazu!

fot. Dariusz Wiech, Magdalena Bieńka-Michalik, Kamila Mazur

 Skip to content