Wiosennych warsztatów ciąg dalszy

Wiosennych warsztatów ciąg dalszy

W dniach 17 oraz 19 maja do Umianowic zawitali harcerze ze Szkoły Podstawowej w Pińczowie oraz kolejna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Ten tydzień był dla projektu LIFE4DELTA szczególnie ważny ze względu na przypadający 21 maja – Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Dlatego też na spotkaniach omówione zostały cele i znaczenie obszarów Natura 2000 oraz osiągnięcia państw dążących do zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oraz zwierząt. Obszary Natura 2000 to jedyna z dziesięciu form ochrony przyrody w Polsce, a tegoroczne święto to znakomity pretekst do poznawania cennych przyrodniczo terenów, które znajdują się także m.in. na terenie realizacji naszego projektu😊

Tekst: Beata Angielska
Zdjecia: Zespół Projektu Life4delta


Skip to content