Wyjaśnienie dotyczące publikacji na profilu Małe rzeki.

Wyjaśnienie dotyczące publikacji na profilu Małe rzeki.

Szanowni Państwo,
W odniesieniu do rewelacji opublikowanych wczoraj przez profil Małe rzeki oraz wielokrotnie powielonych przez użytkowników pragniemy poinformować, że ukazane tam prace zostały wykonane w ramach naszego projektu, którego głównym celem jest odtworzenie rozlewisk w części doliny Nidy, w okolicy miejscowości Umianowice. Elementem NIEZBĘDNYM i DECYDUJĄCYM o sukcesie jest NAWODNIENIE tego obszaru poprzez tzw. Doprowadzalnik – czyli ten sztuczny, prosty, wypłycony rów, w dodatku do niedawna kompletnie niedrożny i całkowicie zarośnięty trzciną. Właśnie ta niedrożność była główną przyczyną niemal całkowitej utraty bioróżnorodności śródlądowej Delty.
Renaturyzacja Delty planowana była od ponad 20 lat. Dopiero teraz, dzięki współpracy Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów, przy aktywnej współpracy z Wody Polskie i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego była możliwa inicjacja tego procesu, dzięki czemu już w najbliższej przyszłości, na powstających rozlewiskach pojawią się:
* ptaki – przewidujemy odtworzenie siedliska dla co najmniej 160 gatunków, w tym rzadkich jak kropiatka, zielonka, bąk, bączek, błotniak łąkowy, derkacz, bielik;
* gady – żółw błotny;
* płazy – kumaki nizinne i traszki grzebieniaste (wykonane zostały pierwsze prace nad utworzeniem miejsc lęgowych, wypuszczono również pierwsze traszki grzebieniaste w teren);
* ryby – planowane jest odtworzenie sieci starorzeczy i płytkich obszarów zalewiskowych o pow. min. 1,6 km2!, które będą miejscem tarła i zimowania ryb, co przyczyni się walnie do poprawy stanu tej grupy w całej zlewni Nidy (w porozumieniu z Polski Związek Wędkarski – PZW.org.pl)
* bezkręgowce – po odtworzeniu siedlisk introdukowane będą dwa gatunki ślimaków z rodzaju poczwarówek i jeden wodny gatunek ślimaka – zatoczek łamliwy. Trwają prace nad restytucją skójki grubo skorupowej a wykonane dotychczas działania na ciekach są elementem przygotowania jej siedliska;
* lasy łęgowe – siedlisko priorytetowe UE, które odtwarzane jest obecnie w Delcie, przy korycie renaturyzowanej Starej Nidy.
Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zaplanowanych i wdrażanych działań projektowych. Warto jednak zapoznać się z jego celami u źródła, by uniknąć opierania się na niesprawdzonych informacjach.
Więcej danych znajdziecie oczywiście na naszej stronie www.life4delta.pl


Skip to content