Zakończyły się e-warsztaty

Zakończyły się e-warsztaty

W dniach 9-10.12.2020 r. odbyły się dwudniowe e-warsztaty pn. „Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 nauczycieli z 10 placówek oświatowych z całego województwa świętokrzyskiego.

Nasi specjaliści poruszyli zagadnienia związane z realizacją projektu, przedstawili cele i zadania projektu oraz przybliżyli sylwetki kilku gatunków chronionych w ramach projektu m.in.: żółwia błotnego, traszki grzebieniastej oraz kumaka nizinnego.

Beata Bętkowska – specjalista ds. edukacji oraz Kamila Mazur – specjalista ds. ochrony przyrody omówiły prezentację pn. „Jedyny taki gad w Polsce – czyli w słowach kilku o żółwiu błotnym”, zaś Dariusz Wiech – specjalista ds. ochrony organizmów wodnych przedstawił prezentacja dotyczącą „Unikatowej przyrody Ponidzia – czyli fauny w delcie rzeki Nidy”.

W warsztatach uczestniczyli również pracownicy ZŚiNPK z Zespołu ds. edukacji: Magdalena Bieńka – Michalik, która omówiła „Działalność edukacyjną w Parkach Krajobrazowych – aktualności oraz planowane zadania” oraz Eliza Hłasko, która zapoznała uczestników z prezentacją nt. „Czas w las – czyli edukacja ekologiczna w szkole”.

Serdecznie wszystkim dziękujemy i  zapraszamy do udziału w przyszłorocznych warsztatach!

 Skip to content