Zapraszamy na warsztaty dwudniowe w dniach 13-14 czerwca.

Zapraszamy na warsztaty dwudniowe w dniach 13-14 czerwca.

W ramach realizacji projektu LIFE4DELTA serdecznie zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w dniach 13-14 czerwiec 2024 r. Wydarzenie skierowane jest
do nauczycieli aktywnych zawodowo, uczących w szkołach podstawowych w klasach I-VIII następujących przedmiotów: przyroda, biologia, geografia oraz edukacja wczesnoszkolna. Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie cztery osoby z jednej placówki oświatowej zlokalizowanej na terenie miasta/gminy z powiatu kieleckiego, pińczowskiego, buskiego oraz jędrzejowskiego (w przypadku pozostania miejsc wolnych z oferty będą mogli skorzystać również nauczyciele z powiatów nie wymienionych powyżej). Celem warsztatów jest włączenie nauczycieli do aktywnego udziału w pracach związanych z czynną ochroną przyrody, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nawiązanie współpracy
i zachęcenie do udziału w działaniach edukacyjnych realizowanych przez ZŚiNPK. Spotkanie jest również doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy oraz zainspirowania się technikami i metodami edukacji poza formalnej służącej przekazywaniu wiadomości przyrodniczych młodemu pokoleniu. Organizator przewiduje liczne warsztaty oraz różnorodną tematykę. Zajęcia obejmować będą część terenową oraz stacjonarną. Wykłady, prezentacje oraz aktywne warsztaty, będące głównymi elementami szkolenia będą okazją do poszerzenia pedagogicznych perspektyw oraz umożliwią przeniesienie uzyskanej wiedzy na grunt szkolny. W programie przewidziane są warsztaty tj.: „Poznaj świat zapylaczy i wykonaj świecę z węzy pszczelej”, „Zioła i ich właściwości lecznicze – stwórz własną herbatkę”, „Terenowe obserwacje ornitologiczne”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz materiały warsztatowe. Na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zgłoszenia i zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych drogą mailową na adres: bbetkowska@pk.kielce.pl do dnia 3 czerwca 2024 roku. Program spotkania zostanie przesłany osobą zainteresowanym oraz zgłoszonym na warsztaty. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem: 519-485-558.

Karta zgłoszeniowa

 Skip to content