Żółwie znad Nidy „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”

Żółwie znad Nidy „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”

Te tereny były wyjątkowe w skali Europy. Były, bo intensywna działalność człowieka sprawiła, że bogactwo gatunków zwierząt i unikatowy ekosystem w delcie Nidy zaczęły ubożeć. Bogactwo tego miejsca ma przywróci program „Life4Delta” – o naszym projekcie informuje TVP3 Kielce.

Musi mieć co jeść, mieć gdzie pływać, gdzie schować przed drapieżnikami i najprawdopodobniej tereny Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych… wszystkie te warunki spełniają. Warunki, niezbędne do tego by żółw błotny powrócił na Ponidzie. – Jeśli chodzi o warunki życia to wygląda cacy, nie znaleźliśmy jeszcze tych miejsc dogodnych do legowiska, ale nie wszystko jeszcze widziałem, tak więc myślę, że takie miejsca się znajdą – mówi Adam Hryniewicz, warszawskie ZOO.

Ostatnio żółwie błotne na Ponidziu widziano 50 lat temu. Projekt „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”, realizowany przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe, ma przywrócić bogactwo naturalne tego obszaru. – I opracować plan ochrony i reintrodukcji tego gatunku na tych terenach, skoro kiedyś tu występował to wszystko mamy zamiar zrobić począwszy od wiosny – dodaje Hryniewicz.

Ale na Ponidzie, mają powrócić nie tylko żółwie. – Będziemy budować zbiorniki dla płazów, będziemy wzmacniać gniazda bielika będziemy budować nowe platformy gniazdowe – zapewnia Kamila Mazur, Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.

Prace mają się rozpocząć od poprawy stanu środowiska. W planach jest oczyszczenie starorzeczy, zbiorników i ogólna poprawa hydrologii na terenie liczącym blisko 400 hektarów. – W ramach projektu założyliśmy bardzo duży projekt edukacyjny w ramach tego działania, zaplanowaliśmy przeszkolić 12 tysięcy dzieci – dodaje Wojciech Sołtysiak, Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.

Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe na lekcje w terenie młodzież zapraszają już wiosną, wtedy też naukowcy ponownie wybiorą się na poszukiwanie żółwia.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video https://kielce.tvp.pl/45749723/zolwie-znad-nidy-renaturyzacja-srodladowej-delty-rzeki-nidy?fbclid=IwAR2EE0B8uvFGYxzr6tpBNX-BpfutDvpYrOk23z1Po70CBM7FIBervlZBiHoSkip to content