Flora Delty – olsza czarna.

Flora Delty – olsza czarna.

Czy wiecie z jakiej roślinności słynie Delta Nidy
i jakie są dominujące gatunki flory na jej terenie? Ponieważ to bardzo bogaty przyrodniczo obszar, chcielibyśmy Wam przybliżyć co nieco w tym temacie. Zaczynając od dziś, raz w tygodniu będziemy prezentować jeden z nich. Na początek drzewo, bez którego żaden podmokły teren czy rzeka się nie obejdzie czyli olsza czarna ( Alnus glutinosa).
Jest to gatunek szybkorosnącego drzew liściastego z rodziny brzozowatych. Nie jest zbyt długowieczna, bo osiąga wiek ok. 100-150 lat a po raz pierwszy zaczyna owocować w wieku 20-30 lat. Najbardziej charakterystyczną cechą, są niewielkie, szyszeczkowate owocostany osadzone na trzoneczkach i utrzymujące się na drzewie przez kilka lat. Szyszeczki otwierają się dopiero po pierwszych silniejszych mrozach uwalniając czerwonawobrązowe orzeszki aż do wczesnej wiosny. Orzeszek będący jednonasiennym owocem jest bardzo lubiany i chętnie zjadany przez ptaki np. czyżyki, które również rozsiewają je na dalsze odległości.
Olsza czarna wyróżnia się bardzo ciemną, prawie czarną korą — stąd nazwa. Ze względu na swoje właściwości barwienia na brunatny kolor stosowana była w farbiarstwie.
Najczęściej można ją spotkać na mokradłach, wzdłuż brzegów rzek, strumieni i rozmaitych zbiorników wodnych. Jest gatunkiem bardzo odpornym na zalanie wodą, do 6 miesięcy w ciągu roku może przetrwać w takim stanie. Jej wodoodporne drewno, które bardzo powoli rozkłada się w wodzie i glebie, było kiedyś używane
w budownictwie wodnym.
Szyszki olszy dzięki zawartości garbników, spadając do wody delikatnie ją zakwaszają jak również działają oczyszczająco. Ciekawostką jest, że jej drewno jest białe, ale po ścięciu przyjmuje barwę jasnoczerwoną. Olsza to ostoja do gniazdowania bardzo wielu gatunków ptaków i dominujący gatunek wśród drzew na terenie delty.


Skip to content