LIFE podczas konferencji zamykającej projekt 'W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich’

LIFE podczas konferencji zamykającej projekt 'W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich’

W dniach 26- 27 listopada 2019r. w miejscowości Borownica koło Janowa Lubelskiego odbyła się konferencja zamykająca projekt LIFE13 NAT/PL/000032, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt realizowany był od 01.01.2015 na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, a jego zakończenie przypada na koniec grudnia 2019. Głównym celem projektu, była kompleksowa ochrona bagien i torfowisk, wraz z ich cenną florą i fauną na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005. Działania podjęte w projekcie miały również na celu zachowanie siedlisk gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem takich jak: sasanka otwarta, kumak nizinny, traszka grzebieniasta. Jednym z wielu celów projektu było również podniesienie świadomości lokalnego społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności obszarów Natura 2000.

W pierwszym dniu konferencji pracownicy zespołu projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” wysłuchali referatów i prezentacji dotyczących efektów realizacji poszczególnych działań w projekcie oraz wyniki ich monitoringu. Konferencja była okazją do zaprezentowania celów i założeń oraz stanu zaawansowania prac w ramach projektu LIFE przez zastępcę kierownika Tomasza Banię.

Drugiego dnia konferencji miała miejsce sesja terenowa podczas której organizatorzy zaprezentowali rezultaty działań czynnych na obszarze realizacji projektu. Uczestnicy odwiedzili szkółkę koni biłgorajskich, rezerwat „Lasy Janowskie”, Porytowe Wzgórze oraz przeszli się ścieżką edukacyjną przez rezerwat „Imielty Ług”. W trakcie zajęć zobaczyć można było różne rozwiązania hydrotechniczne zastosowane w projekcie (zastawki, renowacja grobli), zobaczyć grunty wykupione w ramach projektu oraz infrastrukturę wybudowaną w ramach projektu.

Udział w konferencji pozwolił na wymianę doświadczeń oraz pozyskanie odpowiedzi i rozwiązań na pewne problematyczne kwestie, a także był okazją do zaprezentowania wartości projektu LIFE4DELTA. Umożliwił również nawiązanie nowych kontaktów i relacji z osobami zajmującymi się podobną tematyką.

Link do strony LIFE+ RDOŚ Lublin: http://janowskie.rdos.lublin.pl/konferencja-zamykajaca.Skip to content