LIFE podczas warsztatów dla edukatorów

LIFE podczas warsztatów dla edukatorów

Pod koniec sierpnia na Ponidziu, odbyła się VI edycja warsztatów dla edukatorów pn. „Wykorzystanie bogactwa geologicznego regionu świętokrzyskiego w turystyce leśnej. Komunikacja społeczna w pracy edukatora”, w której wzięli udział także pracownicy projektu LIFE.

Warsztaty skierowane były do edukatorów z jednostek zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, edukatorzy z Nadleśnictw z województwa świętokrzyskiego oraz pracownicy ZŚiNPK.

Dwudniowe warsztaty rozpoczęła wizyta w Ogrodzie Botanicznym oraz Centrum Geoedukacji Geoparku Kielce i poświęcony był geologicznemu fenomenowi Gór Świętokrzyskich, gdzie na niewielkiej powierzchni występują skały i skamieniałości ze wszystkich okresów dziejów Ziemi.

Następnego dnia uczestnicy warsztatów zapoznali się z założeniami projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, które zaprezentował zastępca kierownika projektu Tomasz Bania.


Podczas sesji terenowej na obszarze kompleksu leśnego „Młodzawy” Nadleśnictwa Pińczów, specjalista ds. ostoi siedliskowej Kalina Adamczyk oraz specjalista ds. ochrony wód Andrzej Łukasik poruszyli temat czynnej ochrony Łęgów. Celem działania jest przywrócenie stosunków wodnych charakterystycznych dla siedlisk łęgów jesionowoolszowych, przez udrożnienie rowów melioracyjnych. Pozwoli to obniżyć poziom wody stagnującej na powierzchni i spowoduje jej poziome przemieszczanie się, zarówno w glebie, jak i przy wyższych stanach na powierzchni.

Temat dzikich roślin jadalnych przybliżył jeden z nielicznych specjalistów w tej dziedzinie, konsultant naukowy dr Wojciech Szymański.

 Skip to content