Odtwarzamy lasy łęgowe wzdłuż Starej Nidy

Odtwarzamy lasy łęgowe wzdłuż Starej Nidy

Na początku kwietnia ponownie rozpoczęły się prace związane z nasadzeniami gatunków łęgowych na terenie delty. Na obszarze ponad 2 hektarów pracownicy projektu posadzili między innymi: wierzby, topolę białą, trzmielinę pospolitą, kalinę koralową, czeremchę zwyczajną, porzeczkę czarną i bez czarny. Wszystkie sadzonki w liczbie ponad 1000 sztuk przyczynią się do odtworzenia naturalnych zbiorowisk lasów łęgowych wzdłuż koryta Starej Nidy.
🌳🌱🌿🍂🌾


Skip to content