Platform Meeting projektów LIFE.

Platform Meeting projektów LIFE.

W dniach 9-10 lutego 2023 r., w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach miało miejsce spotkanie Platform Meeting projektów LIFE. Wydarzenie w formacie „open space” było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat trudności związanych z wdrażaniem poszczególnych działań. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób – pracowników różnych instytucji realizujących
aż 18 polskich projektów LIFE oraz przedstawicieli instytucji nadzorujących prawidłową realizację projektów tj. NEEMO EEIG oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

W pierwszym dniu dyskutowano na tematy związane z bieżącą realizacją projektów środowiskowych
i klimatycznych, napotykanymi problemami oraz dobrymi praktykami, a także rozliczaniem projektów pod względem formalnym i finansowym. Po zakończonych dyskusjach odbyło się zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, podczas którego zaprezentowano m.in. Nidarium oraz laboratorium, a także obiekty zlokalizowane w pobliżu – wieżę do obserwacji ornitologicznych oraz stację kolejki wąskotorowej.

Drugi dzień uczestnicy spędzili w terenie, gdzie prezentowano efekty realizacji działań projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Była okazja zobaczyć m.in. efekty prac renaturyzacyjnych na obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy oraz prowadzonego na siedliskach łąkowych wypasu krów i koników polskich.

Zespół projektu LIFE4Delta serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za aktywne uczestnictwo i chęć dalszej współpracy. Jednocześnie życzymy powodzenia w dalszej realizacji projektów LIFE.

swietokrzyskie.pro


Skip to content