Renaturyzacja rzeki Nidy z milionowym wsparciem

Renaturyzacja rzeki Nidy z milionowym wsparciem

Natura, która uległa zniszczeniu, zostanie przywrócona do życia, starorzecze Nidy znów zapełni się unikalnymi gatunkami ptaków, płazów i ryb. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 23 miliony złotych – o rozpoczęciu naszego projektu pisze Radio eM Kielce.

Śródlądowa delta Nidy w okolicy Umianowic, w gminie Kije to jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie, który w wyniku błędnych prac melioracyjnych przeprowadzonych w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, został znacznie naruszony. Świętokrzyskie i Nadnidziańskie parki Krajobrazowe w Kielcach wraz z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Nadleśnictwem Pińczów oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie realizują unijny projekt, który ma przywrócić dawny stan rzeczy.

– W tym roku przygotowujemy się do tego zadania, kupujemy sprzęt, kończymy nabory. Główne prace renaturyzacyjne zaczną się od przyszłego roku. Na tym terenie zostaną przywrócone różne gatunki zwierząt m.in. traszka grzebieniasta, kumak nizinny oraz żółw błotny – mówił Wojciech Sołtysiak, kierownik projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. –Najtrudniejszym zadaniem będzie przywrócenie reżimu hydrologicznego, jeśli będzie susza to nie jesteśmy w stanie nic zrobić – uzupełnił specjalista.

Oprócz przywrócenia unikalnych warunków przyrodniczych, celem projektu jest także restytucja wypasów krów, które od kilkudziesięciu lat, na tym terenie nie były wyprowadzane. Pozwoli to, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, a także umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy .

– Województwo świętokrzyskie będzie beneficjentem koordynującym program. Myślę, że dobra współpraca przyniesie efekty i starorzecze Nidy, będzie wyglądało tak jak w latach 60 czy 70, przed procesami, które zdegradowały to piękne miejsce – podkreślił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Link do całego materiałuSkip to content