Rzeka Nida – unikat w skali europejskiej

Rzeka Nida – unikat w skali europejskiej

Śródlądowa delta Nidy w okolicy wsi Umianowice w gminie Kije to unikat w skali europejskiej. Podobnych delt rzecznych na Starym Kontynencie jest zaledwie kilka. Stąd też projekt „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, który ma przywrócić unikalne walory przyrodnicze Nidy oraz ochronić ginące gatunki zwierząt, ptaków i roślin. Projekt będzie realizowany do końca 2024 roku na obszarze około 400 ha na terenie trzech gmin: Kije, Pińczów i Imielno – o naszym projekcie informuje Radio Kielce.

Jest jedną z większych rzek w województwie świętokrzyskim i jedną z najcieplejszych polskich rzek. Meandruje, tworzy malownicze rozlewiska, a wokół niej schronienie znajdują rzadkie gatunki ptaków.

Nida jest lewym dopływem Wisły, do której wpada koło Nowego Korczyna. Przepływa między innymi przez Sobków, Motkowice, Pińczów i Wiślicę. Powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy (łączna długość obu rzek to 151 km; sama Nida – 96,6 km) w miejscowości Żerniki koło Chęcin. Nida jest rzeką nizinną. Jej maksymalna szerokość wynosi 79 metrów, w okolicach Motkowic, a głębokość 2,6 m. Nida to jedna z najcieplejszych polskich rzek – temperatura wody w lecie dochodzi nawet do 27 stopni Celsjusza.

Pomiędzy Motkowicami a Skowronnem Nida tworzy malowniczą, śródlądową deltę. Rozlewiska, starorzecza i cieki wodne tworzą tu specyficzny ekosystem. Można spotkać roślinność wodną, torfowiskową i bagienno-szuwarową z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków. Występuje tutaj ok. 150 gatunków ptaków. Nidę na tym odcinku przecinają mosty kolejowe, w tym także wąskotorówki.

Link do materiałuSkip to content