Spotkanie z przedstawicielami projektów LIFE w Grecji

Spotkanie z przedstawicielami projektów LIFE w Grecji

Działamy razem dla środowiska! Projekt Life4delta to nie tylko praca, to także nasza wspólna pasja! W dniach 24-28 lipca nasz zespół wyruszył w inspirującą podróż roboczą do Grecji 🇬🇷🤝. Celem podróży było dzielenie się doświadczeniami w dziedzinie ochrony przyrody z instytucjami i organizacjami greckimi takimi jak Hellenic Society for Protection of Nature (HSPN), HOMEOTECH Co ale też przedstawicielami Sapienza Università di Roma realizującymi projekty LIFE.
🤝💡 Podczas spotkań zapoznaliśmy się z projektem LIFE Primed, który skupia się na ratowaniu priorytetowych siedlisk przyrodniczych, w tym lasów łęgowych w delcie rzeki Nestos 🌳. Poznaliśmy również założenia projektu Newlife4drylands stawiający sobie za cel zrozumienie procesów pustynnienia obszarów chronionych i ich rewitalizację poprzez rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature Based Solutions) 🏜️🌱. Nie mogło też zabraknąć projektu Life ATIAS walczącego z inwazyjnymi gatunkami obcymi – poznaliśmy skuteczne działania chroniące przed norką amerykańską! 🐾🚫
🦅🌍 Naszą dużą uwagę wzbudził bułgarsko-grecki projekt LIFE for Lesser Kestrel realizowany przez Зелени Балкани / Green Balkans NGO, który dąży do odbudowy populacji pustułeczki w obszarze międzygranicznym.
Podczas naszej wizyty w delcie rzeki Nestos – miejscu realizacji projektu LIFE Primed, dyskutowaliśmy jak ochrona wód i właściwa hydrologia mogą współgrać z zrównoważonym zarządzaniem cennymi siedliskami leśnymi 🌊🌿. Wszystko to w kontekście zmian klimatycznych i strategii przeciwdziałania im.
👥🤝 Nie tylko wymieniliśmy wiedzę – podjęliśmy kroki w kierunku nowych partnerstw i przyszłych projektów LIFE. To właśnie nas inspiruje do pracy na rzecz różnorodności ekosystemów!
🌎💚


Skip to content