VI Platform meeting projektów LIFE

VI Platform meeting projektów LIFE

W dniach 18-19 lipca 2019 r., w Janowie Lubelskim miało miejsce VI Platform Meeting projektów LIFE. Organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie – beneficjent projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”.

Spotkanie służyło wymianie dobrych praktyk oraz omawianiu pojawiających się trudności towarzyszących aplikowaniu o środki na realizację przedsięwzięcia, realizacji projektów LIFE, ich rozliczaniu i utrzymaniu wypracowanych efektów w okresie trwałości oraz sposobów przezwyciężania napotykanych problemów.

Tradycją stało się, że Platform Meeting mają charakter platformy wymiany doświadczeń w sprawdzonej formule Open Space co pozwala na dostosowanie tematyki grup roboczych do bieżących potrzeb beneficjentów i wnioskodawców. Tak też się stało podczas pierwszego dnia wydarzenia. Drugiego dnia Organizator przewidział lustrację części terenowej projektu, co ciekawe, zapewniając uczestnikom … rowery!

 Skip to content