Wyjazd służbowy zespołu LIFE4DELTA do Belgii, Francji i Luksemburga – Tworzenie sieci z innymi projektami.

Wyjazd służbowy zespołu LIFE4DELTA do Belgii, Francji i Luksemburga – Tworzenie sieci z innymi projektami.

W dniach 14 – 18 czerwca 2023 r. odbył się wyjazd służbowy zespołu LIFE4Delta_PL do Belgii, Francji i Luksemburga. Głównymi celami wyjazdu było dzielenie się doświadczeniami oraz weryfikacja skuteczności działań podjętych dotychczas przez zespół LIFE4Delta.
1.Belgia – Projekt LIFE Delta.
Pierwszym celem wyjazdu był bliźniaczy projekt LIFE Delta, realizowany w śródlądowej delcie rzeki Demer w Belgii. Wyjazd ten stanowił doskonałą okazję do porównania zastosowanych metod w zakresie hydrologii, reintrodukcji gatunków oraz przywracania awifauny na zrenaturyzownych siedliskach wodno-błotnych. Był to również przyczynek do zaobserwowania rozwiązań technicznych przy ścieżkach turystycznych, które z powodzeniem można zaimplementować na obszarze delty Nidy.
2. Francja – projekt LIFE+ Rale des gentes.
W dniu 16 czerwca, wraz z pracownikami projektu LIFE Delta, wolontariuszami oraz przedstawicielami belgijskiego Ministerstwa Środowiska odwiedziliśmy obszar projektu LIFE+ Rale des gentes w dolinie rzeki Mozy. Obszar ten znajduje się w północno-wschodniej Francji, w pobliżu miejscowości Stenay i obejmuje najbardziej naturalny i nadal meandrujący odcinek rzeki. Podczas wizyty ocenialiśmy jakość siedlisk łąkowych w kilka lat po zakończeniu projektu oraz przeprowadziliśmy próby lokalizacji ptaków związanych z otwartymi łąkami i terenami wodno-błotnymi.
3. Luksemburg – projekt LIFE Unio.
W dniu 17 czerwca odwiedziliśmy historyczny młyn w Kalborn, gdzie prowadzona jest doświadczalna hodowla skójki gruboskorupowej. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w procesie hodowli i reintrodukcji tego gatunku, udało nam się zweryfikować dotychczasowe metody pracy co będzie skutkowało zmianą metodologii.
W wyjeździe uczestniczyli:
Ze strony ZŚiNPK:
Kierownik projektu – Piotr Wilk;
Z-ca kierownika projektu – Kamila Mazur;
specjalista ds. monitorowania realizacji projektu – Katarzyna Bień;
specjalista ds. ochrony przyrody – Wojciech Sołtysiak.
Ze strony IOP PAN:
dr hab. Tadeusz Zając;
dr hab. Katarzyna Zając;
Jacek Dołęga.


Skip to content