Kolejne spotkanie informacyjne Life4Delta

Kolejne spotkanie informacyjne Life4Delta

W dniu wczorajszym w Kijach na terenie Ośrodka Kasztelania miało miejsce kolejne spotkanie informacyjne projektu Life4delta. Uczestniczyli w nim sołtysi Gminy Kije oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Prelekcję poprowadził Piotr Wilk – Kierownik Projektu🙂
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Skip to content