Wiosenny patrol na terenie projektu Life4Delta

Wiosenny patrol na terenie projektu Life4Delta

W dniu 27 marca na obszarze realizacji projektu odbył się patrol przyrodniczy, w którym wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Dariusz Wiech i Robert Pisarczyk
Ochotnicza Straż Pożarna w Umianowicach: 3 osoby
Koło Łowieckie im. Św. Huberta: Damian Szczepanik
👉Najważniejszą kwestią poruszaną z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Umianowic było wiosenne wypalanie łąk i pastwisk na obszarze delty Nidy oraz ich dewastującego wpływu na florę i faunę. Podkreślono konieczność uświadamiania lokalnej społeczności poprzez bezpośrednie spotkania lub media.
👉Z przedstawicielem Koła Łowieckiego ustalono potrzebę zwiększenia ilość patroli na obszarze delty w których gniazdują siewkowce. Omówiono temat wzrostu liczebności obcych i inwazyjnych gatunków drapieżników np. jenota, który może mieć wpływ na populację zwierząt objętych ochroną w ramach projektu.
👉Pracownicy Life w trakcie patrolu zwrócili uwagę na odcinki cieku wodnego, które ulegają stopniowo wypłyceniu i zarastaniu.
W obszarach przylegających do rzeki oraz niżej położonych stwierdzono obecność roślinności wodnej np. knieci błotnej, pałki wodnej. Zauważono obecność następujących przedstawicieli fauny: żuraw, gęś gęgawa, czajka, skowronek polny, kruk, myszołów zwyczajny, łabędź biały, czapla siwa.
🌱🎋🦎🐢🐴🦆🦅🐗🐌🦢🦡

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejSkip to content