Bieliki znowu zasiedlają Dolinę Nidy !?

Bieliki znowu zasiedlają Dolinę Nidy !?

W poniedziałek w wyniku przeprowadzonej obserwacji ornitologicznej zauważono parę dorosłych bielików w sąsiedztwie zajmowanego w poprzednich latach gniazda. Ptaki te bardzo wcześnie przystępują do wyboru miejsca do zasiedlenia, sugerując się przede wszystkim spokojem i dobrą bazą żerową na danym terenie. Można zatem przypuszczać, że przeprowadzone prace renaturyzacyjne na terenie projektu LIFE4DELTA stworzyły im warunki do ponownego zamieszkania na tym obszarze🙂
Zdjęcie: para bielików na terenie delty Nidy.


Skip to content