Dziś Światowy Dzień Mokradeł

Dziś Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł, zwany także światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych przypada na 2 lutego. Tegoroczne przewodnie hasło brzmi: „Mokradła dbają o wodę”.
 
Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia w 1971 roku doszło do podpisania konwencji ramsarskiej. Do końca 2011 roku konwencję ratyfikowało 23 państwa, w tym Polska, a obecnie 160 państw.
Celem konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym oraz lokalnym oraz współpracę międzynarodową, co stanowi wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.
 
W ramach konwencji państwa zobowiązane są między innymi do:
– wyznaczenia odpowiednich obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu,
– wdrożenia planowania mającego na celu ochronę obszarów wodno-błotnych umieszczonych na liście,
– współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania konwencji.
 
Z tej okazji w wielu krajach organizowane są wydarzenia, mające na celu popularyzowanie wiedzy o konwencji i obszarach wodno-błotnych przez liczne organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje.


Skip to content