Kolejny patrol prewencyjny na terenie projektu.

Kolejny patrol prewencyjny na terenie projektu.

W dniu 16.11 miał miejsce kolejny patrol prewencyjny. Uczestniczyli w nim pracownicy ZŚINPK oraz przedstawiciel koła łowieckiego nr 2 im. Świętego Huberta – Marek Ciszowski. Pierwszym miejscem, które zostało odwiedzone były stawiki dla płazów, gdzie poruszona została problematyka kłusownictwa oraz szkodliwego wpływu dzikich zwierząt na nie (buchtowanie przez dziki brzegów zbiorników).
Następnie uczestnicy patrolu udali się na pastwisko krów i koników polskich. W ramach współpracy członkowie koła łowieckiego zobowiązali się do patrolowania terenów, gdzie prowadzone są działania ochrony czynnej. Dodatkowo, w ramach działań informacyjnych pracownicy ZŚiNPK omówili zakres planowanych w najbliższym czasie prac konserwacyjnych starorzeczy i cieków wodnych na terenie projektu.


Skip to content