Konferencja otwierająca Projekt LIFE17 NAT/PL/000018

Konferencja otwierająca Projekt LIFE17 NAT/PL/000018

W dniu 26 września 2019 roku, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zacisze” w Krzyżanowicach Dolnych, odbyła się konferencja otwierająca Projekt LIFE17 NAT/PL/000018 „RENATURYZACJA ŚRÓDLĄDOWEJ DELTY RZEKI NIDY”.

Śródlądowa delta rzeki Nidy stanowi jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie i kluczowych dla ochrony bioróżnorodności. Wybudowana w połowie lat 80-tych XX wieku sieć kanałów odwadniających spowodowała trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych, przez co doszło do wypłycenia koryta rzeki i osuszenia terenu. Z uwagi na istotne zagrożenie dla występujących tutaj siedlisk przyrodniczych i unikatowych gatunków flory i fauny teren ten został wybrany, jako miejsce realizacji projektu

W czwartkowej konferencji wzięło udział blisko 80 osób, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, nadleśnictw, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, partnerów projektu oraz mediów. Konferencja została podzielona na dwie części referatową i terenową.

Wydarzenie rozpoczął Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz, który przedstawił założenia i cele projektu. O „Ochronie bioróżnorodności – od etyki do praktyki” mówiła dr hab. Małgorzata Jankowska – Błaszczuk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prelekcję pn. „Wypas zwierząt gospodarskich w przyrodniczych projektach unijnych – czy to się opłaca?” wygłosił dr hab. Tomasz M. Gruszecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wykład dotyczący Delty wygłosił prof. Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, a o systemie wodnym na śródlądowej delcie Nidy mówił dr inż. Jacek Florek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W części referatowej zaprezentowano fragment filmu dokumentalnego, który pokazywał atrakcyjne i unikatowe wartości przyrodnicze oraz działania naszego projektu.

W części plenerowej uczestnicy konferencji odwiedzili miejscowość Umianowice, gdzie mieli okazję zapoznać się z obiektami wybranymi do prowadzenia działań ochronnych. Dodatkową atrakcją był przejazd na miejsce Świętokrzyską Kolejką Dojazdową „Ciuchcia Expres Ponidzie” oraz pokaz sokolniczy przygotowany przez pracownika projektu Life, specjalistę ds. ostoi ptasiej Marcina Słomę oraz uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku i członków Sekcji Sokolniczej „Ćwik’.

Konferencja była okazją do szerokiej prezentacji założeń projektowych ale również do nawiązania kontaktów pomiędzy osobami z różnych środowisk działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 Skip to content