Rasy gatunków zachowawczych w naszej zagrodzie

Rasy gatunków zachowawczych w naszej zagrodzie

W naszej zagrodzie edukacyjnej zobaczyć można różnych przedstawicieli gatunków zwierząt gospodarskich takich jak: kozy🐐🐐🐐 owce🐑🐑🐑 bydło🐄 🐄🐄czy koń🐎🐎🐎 Nie są to jednak zwierzęta z przypadku, należą bowiem do różnych ras zachowawczych.
👉Czym są rasy zachowawcze? W najprostszy sposób tłumacząc, są to rasy zwierząt, których przedstawicieli jest bardzo mało, a które to wywodzą się z danego regionu. Do takich ras należą nasze kózki – Piotruś i Bartuś – reprezentujące rasę kozy sandomierskiej, krówka Jutrzenka jest rasowym bydłem białogrzbietym, natomiast owieczki reprezentują rasy takie jak czarnogłówka, wrzosówka i świniarka. Ostatnim pięknym zwierzęciem naszej zagrody jest klacz Tysa będąca konikiem polskim. Każde z tych zwierząt charakteryzuje się inną cechą związaną z wyglądem zewnętrznym oraz charakterem. Wspólnym mianownikiem tych ras jest jednak niesłychana wytrzymałość na różne, niesprzyjające warunki środowiskowe, odporność na choroby, a także dobre wykorzystanie pasz.
👉Utrzymywanie hodowli takich zwierząt jest niezwykle ważne w kontekście bioróżnorodności. Są one przystosowane do warunków panujących w danym regionie, w naszym przypadku są to zwierzęta pochodzące z terenów dzisiejszej Polski i właśnie do takiego środowiska są najlepiej przystosowane🙂
Zdjęcia: Wojciech Sołtysiak


Skip to content