Spotkanie informacyjne promujące projekt LIFE4DELTA dla mieszkańców Umianowic.

Spotkanie informacyjne promujące projekt LIFE4DELTA dla mieszkańców Umianowic.

W dniu 17. października w świetlicy w Umianowicach, odbyło się spotkanie informacyjne promujące projekt „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”. Podczas zebrania przedstawiony został bieżący stan realizacji projektu oraz plany i zadania na przyszłość. Organizatorem był ZŚiNPK wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, a uczestniczyli w nim mieszkańcy Umianowic. Ze strony Parków Krajobrazowych obecni byli: Dyrektor ZŚiNPK Tomasz Hałatkiewicz, Kierownik projektu LIVE Wojciech Sołtysiak i Kierownik siedziby w Krzyżanowicach Alicja Adamczyk.Skip to content