Szkolenie dla rolników w ramach projektu Life4Delta.

Szkolenie dla rolników w ramach projektu Life4Delta.

Plan szkolenia:
10:00 – Powitanie uczestników
10:00 – 10:40 – pierwsza prelekcja – dot. aktualnych działań wykonanych w ramach projektu LIFE4DELTA – Wojciech Sołtysiak i Andrzej Łukasik
10:45 – 11:25 – druga prelekcja – Marek Bomba – rolnik z długoletnim doświadczeniem prowadzący gospodarstwo agroturystyczne oraz promujący wypas owiec
11:30 – 11:40 – przerwa kawowa
11:40 – 12:20 – trzecia prelekcja – Tomasz Wilk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
12:25 – 12:45 – dyskusja oraz pytania
12:45 – 13:15– obiad i zakończenie szkolenia

#life4delta #LIFEProgramme #ZŚiNPKSkip to content